Δήλωση εχεμύθειας

Γενικά

Η RB UK Commercial Limited και οι θυγατρικές της εταιρείες ( «Reckitt Benckiser») σέβονται τα προσωπικά δεδομένα κάθε ατόμου που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες μας ή απαντά στις διαδραστικές διαφημίσεις και σε άλλα μηνύματα μας. Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας περιγράφει τις πληροφορίες που θα συλλέγει η Reckitt Benckiser και τον τρόπο με τον οποίον θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες. Η παρούσα δήλωση θα σας καθοδηγήσει επίσης για το τι πρέπει να κάνετε αν δεν θέλετε τα προσωπικά σας στοιχεία να συλλέγονται ή να κοινοποιούνται όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Reckitt Benckiser ή όταν απαντάτε σε διαφημίσεις και στα άλλα μηνύματα μας.

Μπορεί να τροποποιήσουμε την παρούσα δήλωση εχεμύθειας, συνεπώς θα πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την πιο πρόσφατη δήλωση εχεμύθειας μας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η Reckitt Benckiser δεν θα συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς (όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εκτός εάν μας τα δώσετε οικειοθελώς.

Όταν μας δίνετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να σας ρωτήσουμε αν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον, π.χ. με ενημερωτικά δελτία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα, αν το επιθυμείτε.

Αν δεν θέλετε να συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε να μην μας τα υποβάλετε. Αν έχετε ήδη υποβάλει τα εν λόγω δεδομένα και επιθυμείτε να τα διαγράψουμε από τα αρχεία μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος.

Αν δεν θέλετε να συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε να μην μας τα υποβάλετε. Αν έχετε ήδη υποβάλει τα εν λόγω δεδομένα και επιθυμείτε να τα διαγράψουμε από τα αρχεία μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος.

Αν δεν θέλετε να συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε να μην μας τα υποβάλετε. Αν έχετε ήδη υποβάλει τα εν λόγω δεδομένα και επιθυμείτε να τα διαγράψουμε από τα αρχεία μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος.

Αν κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε κάποια εταιρεία, εκτός από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω, θα επικοινωνήσουμε πρώτα μαζί σας και θα σας δώσουμε την ευκαιρία να διαγράψετε τα στοιχεία σας από τη βάση δεδομένων μας, εκτός αν έχετε ήδη δώσει τη συγκατάθεσή σας σε αυτό.

Σε κάθε περίπτωση από τις ως άνω αναφερόμενες θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το Ν.2472/1997, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και θα έχετε δικαίωμα άρνησης, εναντίωσης, διόρθωσης ή/και προσωρινής έννομης προστασίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων σας που τηρούνται από την Reckitt Benckiser, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα του προϊόντος

Θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ή όσο απαιτεί ο νόμος.

Παιδιά Η Reckitt Benckiser δεν έχει καμία πρόθεση να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ατόμων ηλικίας κάτω των δεκατριών ετών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Reckitt Benckiser θα καθοδηγεί ειδικά τα παιδιά να μην υποβάλλουν τέτοιες πληροφορίες. Εάν ένα παιδί μάς έχει δώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο γονέας ή κηδεμόνας του παιδιού θα πρέπει να επισκεφθεί τη σελίδα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος αν επιθυμεί τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών από τα αρχεία μας.

Δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται αυτόματα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς που δεν είναι προσωπικού χαρακτήρα. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών περιλαμβάνουν τον τύπο του πλοηγού που χρησιμοποιείτε, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε και το όνομα τομέα της ιστοσελίδας από την οποία συνδέεστε στην ιστοσελίδα ή την διαφήμιση μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των συμφερόντων των πελατών μας και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων και των ιστοσελίδων μας.

Πληροφορίες που μπορούμε να εισάγουμε αυτόματα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Όταν επισκέπτεστε μία από τις ιστοσελίδες ή τις διαφημίσεις μας, μπορούμε να αποθηκεύουμε κάποιες πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι υπό τη μορφή ενός «Cookie» ή παρόμοιου αρχείου που θα μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε μια ιστοσελίδα ή διαφήμιση προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Με τους περισσότερους πλοηγούς, μπορείτε να διαγράφετε τα Cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα Cookies ή να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν της αποθήκευση ενός Cookie. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του πλοηγού σας ή στην οθόνη βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Παρακαλώ σημειώστε ότι η κατάργηση ή η απενεργοποίηση των Cookies μπορεί να επηρεάσει την πλήρη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Τρόπος επικοινωνίας

Αν έχετε δώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω μιας ιστοσελίδας ή διαδραστικής διαφήμισης ή άλλου μηνύματος της Reckitt Benckiser και επιθυμείτε τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών από τα αρχεία μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την σελίδα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα του εμπορικού σήματος.

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας ισχύει από την 1η Απριλίου 2014

© 2014 RB UK Commercial Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.