Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πολιτική Cookies 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Ενότητες

Τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε;

Πόσο διαρκούν τα cookies;

Ποιες κατηγορίες cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο;

Τι ισχύει για τα cookies τρίτων (third party cookies);

Πώς να ρυθμίσετε και να διαγράψετε cookies;

Αλλαγές στη χρήση των cookies;

Στοιχεία επικοινωνίας;

Τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε;

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι που επισκέπτεστε, έτσι και ο ιστότοπός μας dettol.gr (στο εξής, ο «Ιστότοπος») χρησιμοποιεί cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες προκειμένου, μεταξύ άλλων, να σας διακρίνει από άλλους χρήστες του Ιστοτόπου, να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται τις προτιμήσεις των χρηστών, να εμφανίζει στοχευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, καθώς και να συλλέγει αναλύσεις και δεδομένα χρηστών. Αυτό μας βοηθά να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στον Ιστότοπο και επίσης καθιστά δυνατή τη βελτίωση του Ιστοτόπου.

Η εν λόγω Πολιτική Cookies παρέχεται από την Εταιρεία με την επωνυμία «RECKITT BENCKISER HELLAS HEALTHCARE ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «RB HEALTHCARE HELLAS AE» (στο εξής «εμείς», «η Εταιρεία μας», «μας»), η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής (οδός Τ. Καβαλιεράτου 7, Τ.Κ.: 14564) με Α.Φ.Μ. 094277001 και αρ. ΓΕΜΗ 000644601000, υπό την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά με τους τρόπους και του σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από τον εν λόγω Ιστότοπο και, ειδικότερα, μέσω των cookies και άλλων εργαλείων ιχνηλάτησης.

Η ανωτέρω επεξεργασία θα πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε σχέση με τον: (i) Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» γνωστός και ως GDPR), (ii) τον ν. 4624/2019 που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα εφαρμογής του GDPR στην Ελλάδα, (iii) τον ν. 3471/2006 που αφορά την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικής Ζωής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία e-Privacy 2002/58/EK (Οδηγία για το απόρρητο στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) στην Ελληνική έννομη τάξη, καθώς επίσης και (iv) οποιονδήποτε άλλο νόμο, κανόνα, κανονισμό, οδηγία, γνωμοδότηση ή διάταξη που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο – καλούμενους στο εξής από κοινού ως «Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου, που είναι επίσης αναρτημένη στον Ιστότοπο.

Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στην εν λόγω Πολιτική Cookies θα δημοσιεύονται άμεσα και έγκαιρα στον εν λόγω Ιστότοπο. Εντούτοις, παρακαλούμε ανατρέχετε στην εν λόγω Πολιτική Cookies ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνεστε για τυχόν επικαιροποιήσεις.

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρό αριθμό πληροφοριών τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή ενσωματώνονται σε μια ιστοσελίδα. Τα cookies μπορεί έπειτα να αποστέλλονται πίσω στον αρχικό ιστότοπο σε κάθε μελλοντική επίσκεψη, ή σε άλλον ιστότοπο που αναγνωρίζει το εν λόγω cookie. Τα cookies είναι χρήσιμα γιατί καθιστούν δυνατό για έναν ιστότοπο να αναγνωρίζει τη συσκευή ενός χρήστη και να θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του (όπως στοιχεία σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις εμφάνισης) για μια χρονική περίοδο.

Όπου είναι δυνατόν, έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα cookies μας και σε παρόμοιες τεχνολογίες. Ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας διασφαλίζει ότι μόνο εμείς ή/και οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση στα δεδομένα cookies.

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα είδη cookies (εκτός από τα «αυστηρώς απαραίτητα cookies», όπως περιγράφεται παρακάτω). Μπορείτε να αρνηθείτε τα cookies οποιαδήποτε στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις σας όταν μπαίνετε σε έναν ιστότοπο, ανατρέχοντας στο πεδίο «Διαχείριση cookies» ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις για τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο έχουν εγκατασταθεί τα cookies στη συσκευή σας και πώς να τα διαχειριστείτε και να τα διαγράψετε στο www.aboutcookies.org και www.youronlinechoices.eu.

Web beacons

Τα web beacons (που είναι γνωστά ως internet tags, pixel tags και clear GIFs) είναι συνήθως διαφανείς γραφικές εικόνες που τοποθετούνται σε έναν ιστότοπο ή ηλεκτρονικό μήνυμα. Τα web beacons χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα cookies για την καταμέτρηση των ενεργειών των επισκεπτών στους ιστοτόπους. Μπορεί να χρησιμοποιούμε beacons για να συλλέγουμε πληροφορίες όπως την Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) του υπολογιστή που έκανε λήψη της σελίδας στην οποία εμφανίζεται το beacon, το URL της σελίδας στην οποία εμφανίζεται το beacon, την ώρα που έγινε η προβολή της σελίδας που περιέχει το beacon, καθώς και το είδος του προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε για την προβολή της σελίδας.

Διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) και URL

Μια Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας που ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν για να προσδιορίζουν και να επικοινωνούν με τις άλλες στο Διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε τους διαδικτυακούς μας τόπους, μπορεί να βλέπουμε τη Διεύθυνση Διαδιτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής που χρησιμοποιείτε για να συνδέεστε στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα web beacon. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προσδιορίσουμε τη θέση της συσκευής και να κατανοήσουμε από ποιες γεωγραφικές περιοχές προέρχονται οι επισκέπτες του Ιστοτόπου μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να αλλάξουμε τον τρόπο εμφάνισης των διαδικτυακών μας τόπων και για να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας.

Ένα URL (ομοιόμορφος εντοπιστής πόρων) είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας ή διεύθυνση για κάθε πόρο στο Διαδίκτυο, που στην ουσία είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να δούμε σε ποιους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες γίνονται επισκέψεις και τον τρόπο που πλοηγείστε στον Ιστότοπό μας.

Πόσο διαρκούν τα cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερη περίοδο (μόνιμα). Έχετε το δικαίωμα να μπλοκάρετε, να διαγράψετε, ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις τεχνολογίες εάν η συσκευή σας το επιτρέπει. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies και τις προτιμήσεις για τα cookies στο πεδίο «Διαχείριση cookies» καθώς και στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Ποιες κατηγορίες cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Iστότοπο;

Χρησιμοποιούμε διαφορετικά είδη cookies στους διαδικτυακούς μας τόπους, όπως και στον εν λόγω Ιστότοπο. Παρόλο που σε γενικές γραμμές λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο υπάρχουν ορισμένες διαφορές:

Είδος cookie

Σύντομη περιγραφή

Για πόσο χρόνο θα παραμείνουν τα cookies στον υπολογιστή σας;

Απολύτως απαραίτητα cookies

Πρόκειται για cookies που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που καθιστούν δυνατό το να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές του Ιστοτόπου μας. Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς τα εν λόγω cookies και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα συγκατάθεσης για την εγκατάστασή τους. H Εταιρεία μας (RB) είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα απολύτως απαραίτητα cookies, που εγκαθιστά η ίδια. Αντίστοιχα, όσον αφορά τα απολύτως απαραίτητα cookies που εγκαθίστανται από τρίτους, οι τελευταίοι είναι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας (Google Tag Manager) και η Eταιρεία μας (RB) αποδέκτης των δεδομένων προκειμένου να έχετε διάδραση με τον Ιστότοπο.

Μόνιμα (έως 13 μήνες)

Cookies ανάλυσης/απόδοσης

Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς οι επισκέπτες κινούνται στις σελίδες του Iστοτόπου μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του Iστοτόπου μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν αυτό που ψάχνουν εύκολα. Αυτά τα cookies μπορεί να παρέχονται από τρίτο πάροχο αναλύσεων αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τους διαδικτυακούς μας τόπους. H Εταιρεία μας (RB) είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα cookies ανάλυσης/απόδοσης, που εγκαθιστά η ίδια. Αντίστοιχα, όσον αφορά τα cookies ανάλυσης/απόδοσης που εγκαθίστανται από τρίτους (π.χ. Google στην περίπτωση των Google Analytics), οι τελευταίοι είναι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και η Eταιρεία μας (RB) αποδέκτης των δεδομένων.

Μόνιμα (έως 13 μήνες)

Cookies λειτουργικότητας

Χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζουν εσάς και τις επιλογές που κάνετε όταν επιστρέφετε στον Iστότοπό μας. Αυτό καθιστά δυνατό να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο για σας και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή την περιοχή σας). Επιπλέον, τα cookies μπορεί να επιτρέπουν σε ορισμένες λειτουργίες που είναι ενσωματωμένες στον Iστότοπο (για παράδειγμα, εμφάνιση βίντεο του YouTube) να λειτουργούν σωστά. H Εταιρεία μας (RB) είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα cookies λειτουργικότητας, που εγκαθιστά η ίδια. Αντίστοιχα, όσον αφορά τα cookies λειτουργικότητας που εγκαθίστανται από τρίτους (π.χ. Evidon), οι τελευταίοι είναι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και η Eταιρεία μας (RB) αποδέκτης των δεδομένων προκειμένου να έχετε διάδραση με τον Ιστότοπο.

Μόνιμα (έως 13 μήνες)

Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης / κοινοποίησης

Ο Iστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί «Like» του Facebook, το κουμπί «Tweet» του Twitter, το κουμπί «Share» του LinkedIn και λοιπά. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να συλλέξουν τη διεύθυνση IP σας, ποια σελίδα επισκέπτεστε στον Ιστότοπό μας και μπορεί να εγκαταστήσουν ένα cookie ή να κάνουν χρήση παρόμοιων τεχνολογιών προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η λειτουργία. Οι λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φιλοξενούνται είτε από έναν τρίτο ή άμεσα στον Ιστότοπό μας. Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο σχετικά με τον τρόπο που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία και η χρήση τους υπόκειται στην πολιτική απορρήτου των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. YouTube, Facebook Business, Facebook for Developers, Google Inc. & Twitter αποτελούν Υπευθύνους Επεξεργασίας.

Μόνιμα (έως 13 μήνες)

Τι ισχύει για τα cookies τρίτων (third party cookies);

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο του ιστοτόπου (first party cookies) ή από τρίτους (third party cookies). Τα cookies που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο του ιστοτόπου εγκαθίστανται άμεσα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας του εν λόγω Ιστοτόπου. Επισημαίνεται ότι τρίτοι (για παράδειγμα, διαφημιστικά δίκτυα και πάροχοι εξωτερικών υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες ανάλυσης διαδικτυακής κυκλοφορίας) μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν cookies, στα οποία δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο. Αυτά τα cookies είναι πιθανό να είναι cookies ανάλυσης/απόδοσης ή cookies στόχευσης.

Πώς να ρυθμίσετε και να διαγράψετε cookies;

Όταν θα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τον Ιστότοπό μας, θα δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο (pop-up window), όπου περιλαμβάνεται και η Πολιτική Cookies. Mέσω του εν λόγω αναδυόμενου παραθύρου μπορείτε να δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες κατηγορίες των cookies. Έχετε την επιλογή να συγκατατεθείτε ή να απορρίψετε τη χρήση cookies όπως επίσης να επιλέξετε τα cookies της προτίμησής σας.

Η πλειονότητα των προγραμμάτων περιήγησης αποδέχονται cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης προκειμένου να αρνείται νέα cookies, να απενεργοποιεί αυτά που έχουν εγκατασταθεί ή απλώς να σας ενημερώνει όταν αποστέλλονται νέα στη συσκευή σας. Εάν δεν επιθυμείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση οποιωνδήποτε εκ των cookies που απαριθμούνται παραπάνω, απενεργοποιήστε τα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες ώστε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο να μην μπορούν να τοποθετηθούν στη συσκευή σας.

Για να συμβεί αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας (συνήθως βρίσκονται στα μενού «Βοήθεια», «Εργαλεία» ή «Επεξεργασία»). Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι, εάν αρνηθείτε ή απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του Ιστοτόπου μπορεί να χαθούν, ενώ ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο.

Αλλαγές στη χρήση των cookies

Μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας μέσω πρόσβασης στην ενότητα «Διαχείση cookies» παρακάτω. Για να τροποποιήσετε την συγκατάθεσή σας κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρακαλούμε κάντε κλικ στο πλήκτρο «Διαχείριση cookies». Αφού τα cookies της προτίμησής σας έχουν επιλεγεί ή αποεπιλεγεί, κάντε κλικ στο πλήκτρο «Aποθήκευση επιλογών», προκειμένου να αποθηκευτούν οι επικαιροποιημένες προτιμήσεις και επιλογές σας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με την παρούσα δήλωση ή τη χρήση των cookies στον Ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας στο: PrivacyOffice@rb.com

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε επιστολή στη διεύθυνση:

RB Global Privacy Office

Turner House

103-105 Bath Road

Slough

SL1 3UH